En planslip kan bli ett nästan oumbärligt verktyg i varje verktygssamling, pga. dess många användningsmöjligheter. Planslipen kan både användas till slipning av trä, spackelmassa och lackerade ytor.

Dock är det en rad områden som är bra att sätta sig in i, innan man går ut och köper en planslip.

Vad är en planslip?

Planslipen fungerar som en handburen slipmaskin, dess bottenplatta är utrustat med sandpapper, som rör sig med snabba vibrationer och på det sättet slipar den yta den är placerad på. Planslipen passar därför bäst till finare slipning av olika ytor och inte till större och mer utmanande uppgifter.

En planslip används till att slipa plana ytor gjorda av trä. Detta kan för exempel vara om man är trött på målningen på sitt gamla köksbord och vil måla om det. Här kan en planslip användas, och därmed slipa av den gamla målningen, och göra bordet klart en ny färg.

Om man vill ta bort större ojämnheter från en yta, räcker det inte med en planslip och det är bättre att i stället använda en excenterslip eller en bandslip för att klara uppgiften.

Många är ofta i tvivel om man ska välja antingen en planslip eller excenterslip. En bra tumfinger regel är, att ju större uppgiften är, ju mer sannolikt är det att det är en excenterslip som ska användas. Excenterslipen har fler användningsmöjligheter än planslipen, och klarar större ojämnheter i materialet än vad en planslip kan.

rystepudser

Fördelar och nackdelar med en planslip

En fördel med planslipen är, att många av dem har en inbyggd dammsugarfunktion, som gör att damm från slipningen inte kommer ut i luften, och smutsar ner rummet eller ännu värre, sätta sig i dina luftvägar. Om det är större ytor som ska slipas, har slipmaskinen den möjligheten att, sätta till en dammsugare.

En nackdel med planslipen är, att dess kraft ofta är begränsad vilket gör, att de ytorna som är svårare att behandla, blir svårare att få till, med en planslip. Därutöver kan det bli lite smutsigt, när man använder en planslip, och det är därför en bra idé att ha en mask, som hindrar dammet att komma i luftvägarna.

Visste du att?

At upp emot 80 % av det fina dammet från slipningen, hålls tillbaka av ett mikrofilter, och släpps därför inte ut i rummet.

När är det bra att använda en planslip?

En planslip är bra att använda till slipningsarbeten som inte kräver en större slipkraft och där man inte har behov av att maskinen är lättstyrd. Detta kan exempelvis vara trappräcken eller ett litet soffbord som behöver slipas ner.

Innan man börjar, är det dock en bra idé, att prova med olika typer av sandpapper först.
Genom att börja med sandpapper med fina korn, kommer man inte att skada ytan, och sen kan man öka kornstorleken tills man når den önskade effekten.

Till vilka arbeten är planslipen idealisk?

  • Mindre sliparbeten
  • Slipning av trä
  • Slipning av spackelmassa
  • Slipning av lackerade ytor