mørtel

Murbruk används för att fylla ut mellanrummet mellan stenarna för att få en hållbar konstruktion.

Läs här och lär dig mer om detta praktiska material.

Vad är murbruk?

Murbruk är en blandning av oorganiska bindemedel, såsom kalk eller cement som tillsätts sand och vatten, varigenom man erhåller en pasta som blir hård när den torkar.
Murbruk kan spåras tillbaka till det gamla Egypten, där den var gjord av en blandning av gips, som blandades med vatten och sand.
Idag används ett mer hållbart cementbruk, vilket ger ett stabilt resultat utan större komplikationer.

Var kan man använda murbruk?

Murbruket används till murade konstruktioner för att binda samman de individuella tegelstenarna och fungerar därmed som ett bindemedel. För att få ett varaktigt resultat är det nödvändigt att vara uppmärksam på vilken typ av murbruk som används för specifika uppgifter. Den typ av murbruk som ska användas beror på om det är tegel, kakel, eller en helt annan typ av uppgift som ska utföras.
Om du till exempel ska använda murbruk för att lägga kakel i badrummet, bör du för att undvika fuktskador vara uppmärksam på att murbruket kan användas i våtutrymmen.

Olika typer av murbruk

Cementbruk

Det tillsätts olika typer av tillsatsmaterial i syfte att ge murbruken olika egenskaper. I cementbruk är den viktigaste tillsatsen cement, eftersom den fungerar som ett bindemedel. Så snart cementbruket kommer i kontakt med vatten, kommer det att börja stelna, vilket är en process som sker relativt snabbt och ger en stor minskning av själva murbruket. Detta är en viktig faktor att vara medveten om när man använder cementbruk.
En fördel med cementbruk är att den har en hög styrka i förhållande till andra typer av murbruk.

Kalkbruk

Kalkbruket produceras med hjälp av uppblött kalk eller släckt kalk samt sand och vatten. Eftersom kalkbruket i sig inte är särskilt flexibelt eller starkt, tillsätter man material till kalken för att göra den starkare. Det finns inga andra bindemedel tillsatta i kalkbruket än själva kalken.
När kalken är i kontakt med luften, kommer den att börja stelna. Därför är härdningsprocessen och varaktigheten ganska mycket längre än vid användning av cementbruk.

Kalkstenscementbruk

Den här sortens murbruk är ett som kombinerar både kalk och cement, då båda tillsätts som ett bindemedel.
På de flesta påsar med den här blandningen kommer det att anges 3 olika siffror som visar sambandet mellan sammansättningen av cement, kalk och andra tillsatsmaterial.
Att de två bindemedlen kombineras ger en starkare blandning som ger ett solitt och hållbart resultat vid användning.

Styrkor och svagheter i murbruk

Det finns olika typer av murbruk i olika styrkor, beroende på hur stor mängd cement som läggs till blandningen.
Vilken styrka som ska användas beror därför på var och till vad murbruket ska användas.
Om du till exempel är på väg att starta en restaureringsuppgift där det finns gammalt murbruk närvarande, ska du aldrig använda ett murbruk som är starkare än det befintliga.

Tillsatsmaterial i murbruk

För att ge murbruket fler egenskaper och göra det starkare tillsätts flera olika material för att öka användningsmöjligheterna.

Etanol

Etanol används som ett tillsatsmedel för att sänka fryspunkten för murbruket. Detta material tillsätts emellertid vanligen endast till kalkcementbruket.

Tagel

Tagel används till understrykning av tegeltak, där det finns ett behov av murbruk. Tagel är en typ av fibrer, som blandas med murbruket i förhållandet 1 del fibrer till 20 delar murbruk.